• ilana biller

לא מנערים את בקבוק הלק!


תמונה Source: revistaohlala.com

לא מנערים את בקבוק הלק! ניעור בקבוק הלק גורם לכניסה של אויר וייצור גושים בצבע.

אז מה עושים?

מגלגלים את בקבוק הלק בין הידיים כמה פעמים או הופכים את הבקבוק כמה פעמים כדי לשלב את הפיגמנטים בחזרה יחד.

אם אתם משתמשים בלק באופן קבוע בצעו את הפעולה הזאת לפני השימוש, אחרת רצוי לעשות את הפעולה הזאת מזמן לזמן.

לפעמים, זה כל מה שצריך להחזיר את הלק לחיים.

מריחה קלה!

#לאמנעריםאתבקבוקהלק #לק #טיפוח #איךלשמורעלבקבוקהלק

 

 

 

{my private collection}

אוסף פרטי

a place for things i love

 

  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon