top of page
  • תמונת הסופר/תilana biller

חג סוכות שמח


"אָנָּא בְּכֹחַ" הוא פיוט יפיפה הנאמר בתפילת שחרית לאחר פרשת הקורבנות, ובחלק מהקהילות גם כחלק מקבלת שבת לפני "לכה דודי", ולאחר ספירת העומר הנמשך שבעה שבועות, כאשר שש התיבות (המילים) של כל אחד משבע השורות מסמל יום בספירה, ואת היום השביעי של הספירה מסמלים ראשי התיבות של השורה הנאמרת באותו 'שבוע' כלומר באותן שבעה ימי ספירה.

מנהג החסידים גם לומר את 'אנא בכח' בהקפות של שמחת תורה, כאשר משפט אחד מוקרא על פי הסדר בכל הקפה. חלק ממנהגי הקבלה בשמחת תורה התקבלו והשתמרו למעשה בכל הקהילות, גם אצל האשכנזים ממערב אירופה, והדים מתפילה זו נמצאים במסורת. יש הנוהגים לאמרו בעת טקס התשליך (שיש העושים אותו בראש השנה) בעת תקיעת השופר, וכן בפיוטי הושענות, בעת חבטת הערבות בהושענא רבה.

לפי מנהגים של חלק מהקהילות נהוג לאמר את כל הפיוט לפני השינה ב"קריאת שמע שעל המיטה", בפיוט ישנם שבע שורות ובקריאת שמע כל שורה היא כנגד יום בשבוע. אחרי קריאת הפיוט אומרים את אותו משפט של אותו היום שלש פעמים. "אָנָּא בְּכֹחַ"

*בספר "שער הכוונות" כותב האר"י הקדוש מצפת* :

בלי תפילת "אנא בכוח" לא יכול האדם לעלות למדרגות רוחניות של מדיטציה או תפילה ולכן כדאי להשתמש בתפילת "אנא בכוח" כל בוקר, בין הדברים הראשונים שהאדם עושה.

את תפילת "אנא בכוח", לאחר שאמרנו בבוקר, ניתן לומר במשך היום כמה פעמים שרוצים ללא הגבלה. אפשר לומר אותה לפני משימה חשובה, כשמופיעה בעיה מיוחדת או בכל מקרה בו יש לנו צורך לתקשר עם עולמות עליונים. העולמות העליונים אלו הם עולמות בהם הכוח שלנו והמודעות שלנו בלתי מוגבלים ואפשר להיפתח לדבר שהוא חדש. עולמות שבהם יש אינסוף שפע, ידע, מודעות והשראה. תפילת "אנא בכוח" עוזרת לנו להיפתח לכל דבר המגיע מן העולמות האלה.

במשך הדורות קיבלה תפילת "אנא בכוח" חשיבות גדולה אצל מקובלים ואנשי רוח שידעו מהו התפקיד העצום של אותו צירוף אותיות בחיים שלנו, ולכן אפשר למצוא את "אנא בכוח" משובצת בתוך קמעות, שלטים בבתי כנסת וחלונות מצוירים על מנת לתת את הכוח ואת העזרה לעלות לעולמות עליונים. למעשה, המטרה העיקרית של העבודה הרוחנית שלנו היא לעלות מעבר למוגבלות של חמשת החושים ולהזכיר לנו מדי יום שהחומר לא מגביל אותנו, אלא שלמודעות שלנו יש את היכולת לעלות מעל לחומר.

בשנת 2006 התפרסם העיבוד והלחן של עובדיה חממה לפיוט "אָנָּא בְּכֹחַ" שהיא יצירת מופת מוזיקאלית, שהצליחה להכניס אל כולנו את הרגע היפה והזך ביותר...

חג שמח!

הנפקת ספטמבר 2014. גליון בולים דגל שמחת תורה


מקור: 

 

 

{my private collection}

אוסף פרטי

a place for things i love

 

  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon
bottom of page